Generalforsamling 2016

Torsdag d. 26. maj 2016 kl. 18:00 afholdes der generalforsamling i dojoen i Nansensgade.

Alle medlemmer er inviteret til at deltage.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af forretningsorden.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af næste års budget.
 6. Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen.
 7. Valg til bestyrelsesposter.
  Tim Marcher er på valg som bestyrelsesmedlem og formand.
  Benno Rasmussen er på valg som bestyrelsesmedlem.
  Christian Lippert er på valg som bestyrelsesmedlem.
 8. Valg af én revisor samt én revisorsuppleant.
  Jens Andersen er på valg som revisor.
  Frank Aureld er på valg som revisorsuppleant.
 9. Evt. valg af udvalg.
 10. Eventuelt.

Categories: Ikke kategoriseret