Indendørs træning i dojoen

Det er endeligt tilladt for os igen at kunne træne indendørs i karateklubben og vi vil derfor allerede fra tirsdag d. 9. juni justere vores aktiviteter så vi udvider og rykker indenfor.

Dog er vi stadig nødt til at forholde os til hvordan dette kan foregå da der stadig gælder regler for afstand og begrænsning af smittekæder, og vi kan derfor endnu ikke vende helt tilbage til tilstandene fra før COVID-19 udbruddet.

Fra tirsdag d. 9. juni og i den kommende periode kommer det til at fungere således, at

  • Børnehold onsdag og torsdag kan benytte dojoen til indendørs træning.
  • Voksenhold træner i Fælledparken tirsdag og torsdag et stykke tid endnu.
  • Kamphold tirsdag og fredag kan benytte dojoen til indendørs træning.
  • Lørdagshold kan benytte dojoen til indendørs træning.
  • Senpaihold om søndagen kan benytte dojoen til indendørs træning.

Efterhånden som forholdende tillader det justerer vi yderligere på planen for holdene.

For at kunne gøre ovenstående er der i bestyrelsen vedtaget regler for hvordan man færdes og træner i klubben. Disse findes her på klubbens hjemmeside og er også sendt på email til alle medlemmer. Både medlemmer og instruktører har et personligt ansvar for at disse regler efterleves og vi dermed passer på hinanden i karateklubben.

Mvh Karateklubben Shinryoudan

Regler for træning i dojoen


Categories: Ikke kategoriseret