KONTINGENT

Medlemmer betaler kontingent forud hvert kvartal, startende med 1. januar i året, for adgangen til klubbens faciliteter og træningstider.

PRISER

Voksen (18 år og opefter) pr. kvartal: kr. 800
Barn (under 18 år) pr. kvartal: kr. 400

INDBETALING

Indbetaling af kontingent sker ved opkrævning udsendt pr. email.

PRØVETIME

Voksne og børn har mulighed for at komme og få en eller flere gratis prøvetimer efter aftale, som regel i forbindelse med opstart af nye begynderhold. Det bliver annonceret på klubbens hjemmeside når nye hold starter.

INDMELDELSE

Ved indmeldelse i klubben udfylder man et skema med stamoplysninger og afleverer dette i receptionen. Indmeldelse koster kr. 200,-

Nye medlemmer vil efterfølgende modtage medlemsnummer og oplysninger vedrørende medlemsskab og kontingent, og vil kunne træne på holdene i klubben.

UDMELDELSE

Udmeldelse foretages skriftligt til klubben. Kontingent for kvartalet man stopper i tilbagebetales ikke.

RESTANCE

Man kan ikke træne i klubben hvis kontingent ikke er betalt for kvartalet.